วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563


          วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายวีระพงค์ ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต พร้อมด้วยนายวรพัทธ์ การุญจิรทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ และตัวแทนคณะครู ได้เดินทางมามอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับเด็กเก่งธัญวิทย์ที่สอบได้คะแนนสูงสุดอันดับ 1 ถึง 10 ของการสอบ Mock Exam ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนธัญวิทย์กลับหน้าหลัก http://www.thunyawit.com